شعر

*

قلب آهو

در قاب قرمز می ایستد

و دشت

دراز کشیده در امتداد جاده

عبور ماشین ها را مرور می کند.

 

**

/ 0 نظر / 9 بازدید