ترانه

بگو که اشک های بی شمار من

به خواب چشم های پاک تو میاد،

شبای ساکتی که لحظه هام

حضور عاشقانه ی تو رو می خواد

 

به من نگاه کن به بغض کهنه ای

که داره  ذره دره می شکنه

بگو که دست های خالی ام یه روز

تو دست های تو جوونه می زنه ...

 

 

/ 2 نظر / 9 بازدید

امیدوارم خوب باشی.