بخش اعظم تو، با جمعیت رفته
و ادامه‌ات:
هزار قبض عوارضی روی آسفالت.

جا ماندم
آنطور اصابت کرده‌ام به زمین
که پرنده به شیشه‌ی ماشین،
وقتی در ارتفاع کمی به خانه برمی‌گردد.

/ 0 نظر / 25 بازدید