اینکه بنویسم
سیزده سالگی خانم بزرگ
پشت درختان معمولی یک باغ
در ترس از جماعت روس منجمد شد
چیزی را عوض نمی‌کند

تاریخ همیشه از کنار خانه‌ی ما رد شده
و قبیله‌ی من
روی ردّ کامیون حمل اجساد
مشغول سبزیکاری بوده‌اند.

/ 0 نظر / 23 بازدید